Grad Sunca Novosti

Održane sportske igre radnika “Šuma”

Od 15.06. do 17.06.2024. godine u Trebinju ,,Grad Sunca“ održane su 5. spotske radničke igre radnika članova Sindikata zaposlenih u JPŠ ,,Šume RS“ a.d. Sokolac.

Sportska takmičenja su prošla u fer i korektnoj borbi i postignuti su sledeći rezultati po sportovima:

Potezanje konopca: 1. ŠG ,,Oštrelj – Drinić“ Drinić, 2. ŠG ,,Maglić“ Foča, 3. ŠG ,,Gorica“ Šipovo.

Mali fudbal: 1. ŠG ,,Romanija“ Sokolac, 2. ŠG ,,Treskavica“ Trnovo, 3. ŠG ,,Borja“ Teslić.

Odbojka muškarci: 1. ŠG ,,Milići“ Milići, 2. ŠG ,,Gorica“ Šipovo, 3. ŠG ,,Borja“ Teslić.

Odbojka žene: 1. ŠG ,,Visočnik“ Han Pijesak, 2. ŠG ,,Romanija“ Sokolac, 3. ŠG ,,Borja“ Teslić.

Stoni tenis: 1. Jelena Simić – ŠG ,,Visočnik“, 2. Marijana Amović – ŠG ,,Romanija“, 3. Jelena Kojić – ŠG ,,Romanija“.

Pikado: 1. Marina Maletić – ŠG ,,Borja“, 2. Branka Bozalo – ŠG ,,Zelengora“, 3. Jelena Bošnjak – ŠG ,,Jahorina“.