Novosti

Drašković investira 50 miliona evra u eko-turistički kompleks u Vršcu

Skupština grad Vršca prihvatila je incijativu vlasnika kompanije „Swisslion“, Rodoljuba Draškovića, za promjenu Plana detaljne regulacije, kojom se obezbjeđuju uslovi za razvoj dijela grada na izlazu ka Vršačkim planinama.

Uređenjem plana detaljne regulacije za vinogradarski kompleks i pristupni put ka Vršačkim planinama obuhvata se definisanje građevinskog zemljišta za kompleks eko-turističkih i sportsko rekreativnih sadržaja sa pristupnim saobraćajnicama.

Realizacija investicija je uveliko u toku.

Završen je kompleks „Helvecija“, prestižno zdanje koje okuplja svijet iz oblasti umjetnosti, kulture, poslovni svijet. Atrakcija koja je do sada nezamisliva za državu Srbiju. Podignuto je novih 250 ha vinograda i revitalizovano još toliko. Izgrađena je najmodernija vinariju u Evropi.

U toku je izgradnja zadužbine-dvorca, koji je posvećen slavenskoj Boginji ljubavi, ljepote i proljeća. Neviđeno zdanje o kome se već uveliko priča i piše.

Rodoljub Drašković je osnovao „Ligu slobodnih umjetnika“ i na njih prenosi zadužbinu-dvorac.

Na obroncima karpata niču ogledne farme, restorani i svi prateći sadržaji za savremeni turizam. U toku je restauracija vinogradarskih kuća koje su u funkciji vikend odmarališta, kao i izgradnja hotela sa vinskim podrumima, salonima, apartmanima.

U dogovoru sa upravom Grada Vršca, na lokaciji koja se proteže od podnožja do vrhova Vršačkih planina, na površini od 180 ha ima namjeru da gradi ekorizort sa zatvorenim akva parkom, koji će biti u funkciji 365 dana u godini, sa sportskim sadržajima za odmor i rekreaciju i smještajnim kapacitetima za turiste.

Dogovoreno je da grad Vršac izgradi infrastrukturu i nosi obaveze rješavanja komunalne infrastrukture. Sve ostalo je posao Rodoljuba Draškovića.

Realizacija svih ovih projekata je organičena na 4 godine.

Na svakom koraku se osjeća zadovoljstvo građana što se Drašković vratio i pokrenuo sveukupni razvoj grada Vršca, a danas je na njegovim projektima angažovano više od 70 privrednih preduzeća.

Kako sam kaže svoje poslovne aktivnosti  u Trebinju, odnosno Hercegovini privodi kraju i vraća se u Vršac, koji mu je obezbijedio sve uslove za realizaciju svoje vizije razvoja grada Vršca.